Samantha E Harvey   

About  •  News  •  Insta  •  Ello  •  Archive  •  Contact

[  3 D   E x p e r i m e n t a l   A r t i s t  
E x p l o r i n g  p o r t r a i t u r e   t h r o u g h   f e m m e  
t e c h n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  ]•